Jaline Hoekstra nieuw aanspreekpunt Smildeger Neiskrant

Artikel aangemaakt op: 21-1-2019 13:29:51

Rolinca Elgersma (54) van Drukkerij Hevo, nam een aantal jaren geleden vanwege de ziekte en het overlijden van Karin van der Veen, de werkzaamheden met betrekking tot de Smildeger Neiskrant over. Het was een roerige periode, waarin ze zich ook net oriënteerde op haar werkzame toekomst. Ze wilde iets gaan doen in de zorg en had ook ideeën over een gastouderbureau. Maar het wegvallen van een kei van een collega liet de gemoederen niet onberoerd. Dat is de reden waarom Rolinca besloot de werkzaamheden van Karin tijdelijk voort te zetten. En ook hier geldt de wetmatigheid van de ongemerkt voorbij glijdende tijd. Want we zijn inmiddels 4 jaar verder. ,,Mijn man Jelle en ik hebben de laatste maanden regelmatig besproken hoe we de toekomst zagen voor de invulling van onze krant. Een krant die er in de regio echt toe doet en die een groot publiek verbindt met en betrokken houdt bij de Smildes. Maar ik wil nu de plannen die ik zo’n vijf jaar geleden maakte weer oppakken en me gaan richten op een baan in de zorg. Daar ligt mijn hart en omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, kwam mijn wens - die de afgelopen jaren toch een beetje naar de achtergrond werd gedrongen - steeds nadrukkelijker naar voren. En toeval of niet, een goede vriendin van ons, Jaline Hoekstra uit Bovensmilde, liet ons een keer weten dat zij wel belangstelling had voor het werk dat ik deed bij de Smildeger Neiskrant.’’

Goed verzorgde krant
Jaline Hoekstra (30) werkte als receptioniste bij een horecabedrijf in Westerbork dat vorig jaar failliet ging. Omdat ze toentertijd zwanger was van haar inmiddels 12 weken oude dochter Bente, en inmiddels met zwangerschapsverlof was, vond ze het niet zo’n groot probleem om tijdelijk even zonder werk te zitten. Maar toch wilde ze wel graag iets om handen hebben. En zodoende kwam dit tijdens een gezellig vriendengesprek ter tafel en kreeg dat een vervolg, toen de Elgersma’s haar vroegen of zij per 1 februari a.s. het stokje zou willen overnemen van Rolinca. Met een voltooide HBO-opleiding Leisure management en een zogenoemde ‘associate degree’ op het gebied van vrijetijdskunde heeft ze natuurlijk meer in haar mars, maar vindt ze het fantastisch om dit werk de komende jaren te combineren met het moederschap. ,,Tijdens de opleidingen en ook in mijn werk heb ik verschillende (grafische) softwareprogramma’s leren kennen en zal ik mij tot op zekere hoogte prima zelfstandig kunnen redden met allerlei zaken die spelen bij de voorbereidingen van ‘onze krant’. Soms zal ik ook onze grafische duizendpoot Maurice Kortenhoeven kunnen ondersteunen wanneer er veel rouwdrukwerk moet worden geleverd of met de opmaak van advertenties. Verder stap ik er volkomen blanco in en zal ik mijn uiterste best doen om mijn bijdrage te leveren aan een goed verzorgde Smildeger Neiskrant. Ik zie er naar uit om ook de contacten te leggen en te onderhouden met onze adverteerders, zonder wie wij geen complete dorpskrant kunnen uitgeven.’’

Wilt u meer weten over onze krant of wilt u hierin adverteren?
info@smildegerneiskrant.nl of 0592 – 420062  www.smildegerneiskrant.nl