De Laatste verzorging

Artikel aangemaakt op: 5-11-2018 13:42:28

Van vroeger uit gebruikt men het woord afleggen om de verzorging van een gestorven lichaam aan te duiden. In de oorspronkelijke betekenis moet dit woord letterlijk worden opgevat. Het geeft aan dat de ziel het lichaam aflegt.
In deze tijd heeft het woord afleggen een bepaalde bijklank gekregen. Mensen hebben nog vaak het beeld van een mysterieuze handeling die wordt uitgevoerd in een afgesloten kamertje door mannen in het zwart, waarbij het niet aan de orde is om daar als naasten bij te zijn.
Vanwege deze bijklank geven wij tegenwoordig de voorkeur aan het begrip laatste verzorging.
Dit begrip past beter bij de handeling die wordt verricht, namelijk het wassen, kleden, opmaken en de haren doen van uw overleden dierbare.

Als uitvaartbegeleider zal ik u begeleiden in de eerste keuze van het rouwproces, u bepaalt zelf als naaste of u aanwezig bent of helpt bij de verzorging. In bepaalde situaties heeft de naaste familie de laatste verzorging zelf al uitgevoerd. De technische handelingen zoals de mond en ogen sluiten zijn dan nog handelingen die door de uitvaartverzorger worden uitgevoerd, natuurlijk in overleg met de naaste.
Het betrekken van u als naasten bij de laatste verzorging is een essentieel onderdeel van het rouwproces, de kleinste handeling, zoals het haar kammen of een bril opzetten kan voor altijd een waardevolle herinnering zijn.

Opbaring
De gedachte dat een overledene direct in een kist moet worden gelegd of overgebracht moet worden naar een aula, is inmiddels achterhaald. Heel toegankelijk is het op bed opbaren van de overledene, doormiddel van een koeling direct onder het lichaam te plaatsen kan de overledene in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving tot de dag van de uitvaart thuis blijven.
De keuze is aan u als nabestaanden hoe u opbaart, in een rouwcentrum, thuis op bed of in een kist.
Indien nodig plaatsen wij bij thuisopbaring een mobiele airco om de omgevingstemperatuur te verlagen.

Mocht u nog vragen hebben, bel of mail gerust met Daniel Haan. Voor het melden van een overlijden belt u 06 17406612

Haan uitvaartbegeleiding is 24 uur per dag bereikbaar en werkt in Smilde en omgeving voor de samenwerkende uitvaartverenigingen Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde.

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.uwuitvaartbegeleider.nl
Tel. 06-17406612