Kerstverlichting buurtvereniging Vroomsdraai ondergronds

Artikel aangemaakt op: 7-1-2019 15:02:48

Vorig winter werd onze buurtvereniging geconfronteerd met diefstal van circa 1 kilometer stroomkabel. Van de dader geen spoor. We hebben toen als bestuur besloten om de nieuwe kabel dan maar ondergronds te brengen zodat deze niet nogmaals zou worden gestolen.
Een nieuwe grondkabel, een kostbare zaak. Dit is de reden dat we als bestuur besloten hebben om een bezoek te brengen aan alle buurtleden en niet buurtleden van onze buurt, met de vraag of zij een bijdrage wilden doen in de kosten voor deze nieuwe kabel. Onze penningmeester was blij verrast toen zij alle inkomsten ging tellen. Het totaal aan bijdrages is € 3.181,30. Het traject Drentsche Hoofdvaart is al ondergronds, het traject Wittewijk doen we voor de kerst 2019. Het bestuur van de buurtvereniging is heel blij en dankbaar dat u op deze wijze hebt bijgedragen in de kosten van de kabel. Buurtgenoten bedankt. Tevens ontvingen we van een aantal bedrijven in de nabijheid van onze buurt en de Stichting Kerstverlichting aan de Vaart in de Smilde’s een bijdrage ook hen willen we bij deze hartelijk bedanken.